Συναρτήσεις

Η συνάρτηση IF

  • Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση IF, μπορούμε να καθοδηγήσουμε το Excel να αποφασίσει τι πρέπει να εμφανιστεί σε ένα κελί, ανάμεσα σε δύο επιλογές. Για παράδειγμα, αν ο βαθμός ενός μαθητή είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 10, τότε να εμφανιστεί το μήνυμα ότι ο μαθητής προάγεται, αλλιώς ότι ο μαθητής απορρίπτεται.

Για να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση IF

Τύποι και Συναρτήσεις

Η δύναμη των υπολογιστικών φύλλων, κρύβεται στους τύπους και τις συναρτήσεις.

Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε να εισάγουμε και να αντιγράφουμε τύπους με σχετικές και απόλυτες αναφορές, να κάνουμε πολύπλοκους υπολογισμούς, να υπολογίζουμε σε δευτερόλεπτα νέες τιμές, αλλάζοντας τα δεδομένα.

 

Pages