Σχόλια

Facebook Comments στα άρθρα της ιστοσελίδας σας

Για να μπορέσετε να προσθέσετε στο site σας την δυνατότητα στους αναγνώστες να σχολιάζουν με τον λογαριασμό του Facebook, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το module Facebook Comments Social Plugin (θα βρείτε τον υπερσύνδεσμο στο τέλος του μαθήματος).

Πρέπει να εγκαταστήσετε το module και έπειτα να το ενεργοποιήσετε. Όταν τα κάνετε αυτά, κάθε φορά που θα γράφεται άρθρα (Create Article), κάτω αριστερά θα σας βγάζει επιλογή Facebook Comments. Οπότε όταν θέλετε να επιτρέπεται τα σχόλια, επιλέγεται το Enable Facebook comments.