Τύποι

Τύποι και Συναρτήσεις

Η δύναμη των υπολογιστικών φύλλων, κρύβεται στους τύπους και τις συναρτήσεις.

Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε να εισάγουμε και να αντιγράφουμε τύπους με σχετικές και απόλυτες αναφορές, να κάνουμε πολύπλοκους υπολογισμούς, να υπολογίζουμε σε δευτερόλεπτα νέες τιμές, αλλάζοντας τα δεδομένα.