Η εξεταστέα ύλη του Word

Γνώσεις - Δεξιότητες προς Εξέταση στο Γνωστικό Αντικείμενο της Επεξεργασίας Κειμένου

1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρμογής Επεξεργασίας Κειμένου

 • Χειρισμός εγγράφων: Δημιουργία, άνοιγμα, κλείσιμο, αποθήκευση, αποθήκευση ως, εναλλαγή, πρότυπα.
 • Περιβάλλον της εφαρμογής: Γραμμές εργαλείων, προβολές σελίδας, ζουμ, βοήθεια, ορισμός χρήστη και προεπιλεγμένης θέσης αρχείων, μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες.

2. Επεξεργασία Κειμένου

 • Σύνταξη κειμένου: Εισαγωγή, Διόρθωση, απαλοιφή, εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων και συμβόλων.
 • Διαχείριση κειμένου: Επιλογή, αντιγραφή, αποκοπή, επικόλληση.
 • Βοηθητικά εργαλεία: Αναίρεση και επαναφορά, εύρεση και αντικατάσταση, ορθογραφία, συλλαβισμός.

3. Μορφοποίηση χαρακτήρων και παραγράφων

 • Μορφοποίηση χαρακτήρων: γραμματοσειρά, έντονα - πλάγια - υπογραμμισμένα, χρώμα, εκθέτης - δείκτης, πεζά - κεφαλαία, πινέλο μορφοποίησης.
 • Μορφοποίηση παραγράφων: Στοίχιση, εσοχές, διάστιχο - διάστημα, περιγράμματα και σκιάσεις, κουκίδες και αρίθμηση, στηλοθέτες, στυλ.

4. Διαμόρφωση εγγράφου.

 • Ρυθμίσεις σελίδας: περιθώρια, μέγεθος χαρτιού, προσανατολισμός.
 • Κεφαλίδες και υποσέλιδα: Εισαγωγή κειμένου, αρίθμησης, ημερομηνίας, πλήθους σελίδων, θέσης αρχείου.
 • Χρήση αλλαγών: εισαγωγή - διαγραφή αλλαγών σελίδας και αλλαγών γραμμής στην ίδια παράγραφο.

5. Αντικείμενα.

 • Εισαγωγή - διαγραφή - αντιγραφή - μετακίνηση εικόνας, γραφικού. 

6. Πίνακες.

 • Δημιουργία πίνακα και διαχείριση περιεχομένων: καθορισμός γραμμών και στηλών, εισαγωγή και διόρθωση δεδομένων, επιλογή γραμμών και στηλών, εισαγωγή - διαγραφή γραμμών και στηλών, διαμόρφωση πλάτους - ύψους γραμμών και στηλών.
 • Μορφοποίηση πίνακα: περιγράμματα και σκιάσεις.

7. Διαχείριση μαζικής αλληλογραφίας.

 • Καθορισμός κυρίου εγγράφου, άνοιγμα αρχείου δεδομένων, προσθήκη πεδίων δεδομένων, συγχώνευση.

8. Εκτυπώσεις.

 • Προεπισκόπηση, πλήθος αντιγράφων, επιλογή εκτυπωτή, επιλογή σελίδων, εκτύπωση.