Σημειώσεις Microsoft Word: Μορφοποίηση Χαρακτήρων

  • Οι μορφοποιήσεις των χαρακτήρων μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα χαρακτήρα ή σε περισσότερους (μια λέξη, μια παράγραφο, ή και σε ολόκληρο το κείμενο!).
  • Για να εφαρμόσουμε μορφοποίηση χαρακτήρων θα πρέπει πρώτα να επιλέξουμε το κείμενο. Για να επιλέξουμε μία σειρά, κάνουμε κλικ στο αριστερό περιθώριο της σειράς. Για να επιλέξουμε μία παράγραφο, κάνουμε διπλό κλικ στο αριστερό περιθώριο της παραγράφου. Για να επιλέξουμε ολόκληρο το έγγραφο κάνουμε τριπλό κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο αριστερό περιθώριο. Για να επιλέξουμε οσοδήποτε κείμενο, κάνουμε κλικ στην αρχή του κειμένου και Shift+κλικ στο τέλος του κειμένου.
  • Για να αντιγράψουμε τις μορφοποιήσεις ενός κειμένου σε ένα άλλο κείμενο, χρησιμοποιούμε το πινέλο μορφοποίησης: α) επιλέγουμε το κείμενο που έχει τη μορφοποίηση β) κάνουμε κλικ στο πινέλο μορφοποίησης και ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται σε πινέλο γ) επιλέγουμε το κείμενο που θέλουμε να πάρει τη μορφοποίηση του πρώτου.
  • Αν θέλουμε να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση σε περισσότερα από ένα κείμενα, διπλοπατάμε στο πινέλο μορφοποίησης. Έτσι ο δείκτης του ποντικιού συνεχίζει να είναι πινέλο και μπορούμε να μορφοποιήσουμε και άλλα κείμενα μετά το πρώτο. Για να σταματήσουμε πατάμε το Escape στο πληκτρολόγιο.
  • Για περισσότερες μορφοποιήσεις χαρακτήρων, μπορούμε να ανοίξουμε το μενού γραμματοσειράς. Θα εμφανιστεί το παρακάτω πλαίσιο, από τις επιλογές του οποίου μπορούμε να εμφανίσουμε διαφορετική υπογράμμιση και χρώμα στην υπογράμμιση αυτή:

  • Για να αφαιρέσουμε τις μορφοποιήσεις χαρακτήρων, επιλέγουμε το κείμενο και πατάμε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Space