Το Περιβάλλον των Εξετάσεων UNICERT

Το πρόγραμμα των εξετάσεων UNICERT μας παρουσιάζει το παράθυρο της εφαρμογής για να δουλέψουμε και στο κάτω μέρος, το παράθυρο όπου βλέπουμε την εκφώνηση της άσκησης και τα πλήκτρα χειρισμού στο δεξιό μέρος:

Στα πλήκτρα χειρισμού:

  • Κάνοντας κλικ στο πράσινο V, ολοκληρώνουμε την άσκησή μας και την υποβάλλουμε για αξιολόγηση. Δεν μπορούμε να την ξαναδούμε για να τη διορθώσουμε!
  • Κάνοντας κλικ στο κουμπάκι ανανέωσης της άσκησης, μπορούμε να τη δούμε πάλι από την αρχή, αν κάναμε κάποιο λάθος και θέλουμε να ξαναπροσπαθήσουμε.
  • Πατώντας στο πλήκτρο επόμενο ή προηγούμενο, παραλείπουμε την τρέχουσα άσκηση (μπορούμε να την ξαναδούμε για να την ολοκληρώσουμε αργότερα). Περνάμε στην επόμενη ή στην προηγούμενη άσκηση, την οποία δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα.