1. Επαναληπτική Άσκηση "ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ"

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ

Επαναληπτική άσκηση.

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το συμπιεσμένο αρχείο της άσκησης και αποσυμπιέστε το. Θα βρείτε όλα τα αρχεία που θα χρειαστείτε για την άσκηση!
Τα Λόγια της Πλώρης

1. Ανοίξτε το έγγραφο «Τα λόγια της πλώρης».
2. Αποθηκεύστε το έγγραφο σε φάκελο με όνομα ΘΑΛΑΣΣΑ που θα δημιουργήσετε στην επιφάνεια εργασίας.
3. Αλλάξτε το όνομα στα στοιχεία του χρήστη σε WORD USER
4. Αλλάξτε την προκαθορισμένη θέση αποθήκευσης αρχείων και ορίστε να είναι ο φάκελος ΘΑΛΑΣΣΑ της επιφάνειας εργασίας.
5. Αλλάξτε το όνομα στα στοιχεία του χρήστη σε OPENEDUCATION.GR
6. Αλλάξτε την προκαθορισμένη θέση αποθήκευσης αρχείων και ορίστε να είναι ο φάκελος Έγγραφα.
7. Στο τέλος του εγγράφου, στο τέλος της σειράς με το κείμενο «Σχόλιο:», μετά την άνω και κάτω τελεία εισάγετε το κείμενο: «Τι ωραίο βιβλίο!»
8. Στο τέλος της παραγράφου με το κείμενο «Τα λόγια της πλώρης», εισάγετε το σύμβολο των πνευματικών δικαιωμάτων.
9. Επιλέξτε την πρόταση από «Την έβλεπα, οργισμένη άλλοτε, …» μέχρι και «…τις φωτιές της».
10. Επιλέξτε ολόκληρο το έγγραφο.
11. Αντιγράψτε το κείμενο «Ναι, την αγαπούσα τη θάλασσα!» στο τέλος του εγγράφου.
12. Εντοπίστε την τρίτη εμφάνιση της λέξης «θάλασσα», από την αρχή του εγγράφου.
13. Αντικαταστήστε αυτόματα παντού τη λέξη «καράβι» με τη λέξη «πλοίο».
14. Εφαρμόστε σε όλη την παράγραφο που ξεκινάει με το κείμενο «Κείμενα για τη θάλασσα…», πλάγιο στυλ.
15. Εφαρμόστε σε όλη την παράγραφο με το κείμενο «Κείμενα για τη θάλασσα», έντονο στυλ.
16. Αντιγράψτε τις μορφοποιήσεις της λέξης «πλώρης» στη λέξη «λόγια» της ίδιας παραγράφου.
17. Στην παράγραφο με το κείμενο «Ναι, την αγαπούσα τη θάλασσα!», στο τέλος του εγγράφου, εφαρμόστε Στυλ Επικεφαλίδα 1.
18. Εφαρμόστε αυτόματο συλλαβισμό σε όλο το έγγραφο περιορίζοντας τα ενωτικά σε 2.
19. Στην παράγραφο που αρχίζει με το κείμενο «Τα σταχτόμαυρα πανιά…», πριν από τη λέξη «Και», εισάγετε αλλαγή παραγράφου.
20. Διαγράψτε την αλλαγή παραγράφου που υπάρχει πριν από την παράγραφο που αρχίζει με το κείμενο «Τα σταχτόμαυρα πανιά…».
21. Αναιρέστε την τελευταία σας ενέργεια.
22. Στην παράγραφο που αρχίζει με το κείμενο «Κείμενα για τη θάλασσα…», διαγράψτε την μη αυτόματη αλλαγή σειράς.
23. Εισάγετε μία μη αυτόματη αλλαγή σειράς, στην παράγραφο που αρχίζει με το κείμενο «Την έβλεπα να απλώνεται…», πριν από τη λέξη «Κι έτρεχα…».
24. Αναιρέστε την τελευταία σας ενέργεια.
25. Στην παράγραφο που αρχίζει με το κείμενο «Την έβλεπα να απλώνεται…», εφαρμόστε πλήρη στοίχιση.
26. Στον τίτλο του εγγράφου με το κείμενο «Κείμενα για τη θάλασσα», εφαρμόστε κεντρική στοίχιση.
27. Στην παράγραφο που αρχίζει με το κείμενο «Την έβλεπα να απλώνεται…», εφαρμόστε αριστερή εσοχή 2 εκατοστών, εσοχή πρώτης σειράς 1 εκατοστού, και δεξιά εσοχή 2,5 εκατοστά.
28. Στην παράγραφο που αρχίζει με το κείμενο «Και όταν έβλεπα…» εφαρμόστε διάστιχο 1,5 γραμμής.
29. Σε όλο το έγγραφο, εφαρμόστε απόσταση πριν από την παράγραφο 6 στιγμές.
30. Στην παράγραφο με το κείμενο «Ναι, την αγαπούσα τη θάλασσα!», στην αρχή του εγγράφου, εισάγετε αριστερό στηλοθέτη στα 3 εκατοστά και κάντε τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε το κείμενο να ξεκινάει από το στηλοθέτη.
31. Στην παράγραφο με αρχίζει με το κείμενο «Σχόλιο…», εισάγετε δεξιό στηλοθέτη στα 13 εκατοστά και στοιχίστε σε αυτόν το στηλοθέτη το κείμενο από «Τι ωραίο…» και μετά.
32. Διαγράψτε το στηλοθέτη της παραγράφου με το κείμενο «Ναι, την αγαπούσα τη θάλασσα!». Διαγράψτε και το χαρακτήρα tab που έχει πατηθεί.
33. Στη λίστα των βιβλίων, εφαρμόστε τις προεπιλεγμένες κουκκίδες.
34. Αφαιρέστε τις κουκκίδες.
35. Εφαρμόστε αρίθμηση με πεζούς λατινικούς χαρακτήρες.
36. Στον τίτλο του εγγράφου με το κείμενο «Κείμενα για τη θάλασσα», εφαρμόστε περίγραμμα με διπλή μπλε γραμμή πάχους 1 ½ στιγμές πάνω και κάτω από το κείμενο.
37. Στο ίδιο κείμενο, εφαρμόστε σκίαση με ανοιχτό κίτρινο χρώμα.
38. Αλλάξτε το πάνω και το κάτω περιθώριο του εγγράφου σε 3 εκατοστά.
39. Πριν από την παράγραφο που αρχίζει με το κείμενο «Σχόλιο», εισάγετε μία μη αυτόματη αλλαγή σελίδας.
40. Εισάγετε αρίθμηση σελίδας, στο υποσέλιδο του εγγράφου, με στοίχιση στο κέντρο.
41. Στην κεφαλίδα του εγγράφου, συμπληρώστε μετά την άνω και κάτω τελεία, το κείμενο «Σπουδές Πληροφορικής».
42. Στο υποσέλιδο του εγγράφου, στην αριστερή άκρη, να εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία.
43. Στη δεύτερη σελίδα, στην κενή σειρά μετά από την παράγραφο που αρχίζει με το κείμενο «Σχόλιο», εισάγετε πίνακα με 3 γραμμές και 2 στήλες.
44. Στο δεύτερο κελί της πρώτης γραμμής, εισάγετε το κείμενο «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ».
45. Δώστε στην πρώτη στήλη πλάτος, ακριβώς 3,5 εκατοστά.
46. Εισάγετε μία καινούρια γραμμή πάνω από την πρώτη.
47. Συγχωνεύστε όλα τα κελιά της νέας γραμμής σε ένα.
48. Σε όλα τα περιγράμματα του πίνακα, εφαρμόστε διπλή γραμμή χρώματος πράσινου με πλάτος ¼ στιγμές.
49. Στη δεύτερη στήλη του πίνακα, εφαρμόστε σκίαση με ανοιχτό πράσινο χρώμα.
50. Διαγράψτε ολόκληρο τον πίνακα.
51. Στην αρχή του εγγράφου, στην κενή γραμμή, κάτω από την παράγραφο με το κείμενο «Τα λόγια της πλώρης», εισάγετε την εικόνα exofylo.jpg, που κατεβάσατε.
52. Στη δεύτερη σελίδα, στο τέλος του εγγράφου, εισάγετε μία εικόνα από τις διαθέσιμες της εφαρμογής με θέμα το βιβλίο.
53. Στην πρώτη σελίδα, αλλάξτε μόνο το πλάτος της εικόνας του εξωφύλλου, σε 7 εκατοστά.
54. Αντιγράψτε την εικόνα του εξωφύλλου και στη δεύτερη σελίδα, κάτω από τη σειρά που αρχίζει με το κείμενο «Σχόλιο…»
55. Περάστε από ορθογραφικό έλεγχο την παράγραφο που αρχίζει με το κείμενο «Τα σταχτόμαυρα πανιά…». Παραβλέψτε τις λέξεις που δεν υπάρχουν στο λεξικό. Διορθώστε κατάλληλα τις ανορθόγραφες λέξεις.
56. Περάστε σε προεπισκόπηση εκτύπωσης.
57. Εκτυπώστε στον εκτυπωτή Exam Printer, μόνο την πρώτη σελίδα του εγγράφου σε δύο αντίγραφα.
58. Κλείστε το έγγραφό σας και αποθηκεύστε τις αλλαγές.

59. Ανοίξτε το έγγραφο ΜΕΛΕΤΗ.
60. Χρησιμοποιείστε το ως επιστολή για συγχώνευση αλληλογραφίας και συνδέστε το με το αρχείο προέλευσης δεδομένων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ.
61. Κλείστε το έγγραφο και αποθηκεύστε τις αλλαγές.

62. Ανοίξτε το έγγραφο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
63. Χρησιμοποιείστε το ως επιστολή για συγχώνευση αλληλογραφίας και συνδέστε το με το αρχείο προέλευσης δεδομένων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ.
64. Εισάγετε τα πεδία ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, στις κατάλληλες θέσεις στην αρχή του εγγράφου.
65. Κλείστε το έγγραφο και αποθηκεύστε τις αλλαγές.

66. Ανοίξτε το έγγραφο ΠΑΡΤΥ.
67. Χρησιμοποιείστε το ως επιστολή για συγχώνευση αλληλογραφίας και συνδέστε το με το αρχείο προέλευσης δεδομένων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ.
68. Εισάγετε τα πεδία ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, με την ακόλουθη διάταξη:
ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
69. Κλείστε το έγγραφο και αποθηκεύστε τις αλλαγές.

70. Ανοίξτε το έγγραφο ΕΚΔΡΟΜΗ.
71. Χρησιμοποιείστε το ως επιστολή για συγχώνευση αλληλογραφίας και συνδέστε το με το αρχείο προέλευσης δεδομένων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ.
72. Εισάγετε τα πεδία ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. Ολοκληρώστε τη συγχώνευση σε νέο έγγραφο.
73. Κλείστε το έγγραφο και αποθηκεύστε τις αλλαγές.

74. Κλείστε την εφαρμογή!

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!