2. Επαναληπτική Άσκηση Πινάκων

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το έγγραφο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
Οι παρακάτω ασκήσεις και οι πίνακες στους οποίους αναφέρονται, βρίσκονται στο έγγραφο αυτό.

1. Στο κενό που ακολουθεί, εισάγετε πίνακα τριών γραμμών και τεσσάρων στηλών. Γράψτε στην πρώτη γραμμή, με κεφαλαία γράμματα, τους τέσσερις πρώτους μήνες του χρόνου, έναν σε κάθε κελί.

2. Στον πίνακα που ακολουθεί, συγχωνεύστε όλα τα κελιά της πρώτης γραμμής σε ένα και γράψτε μέσα «ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ».

3. Στον πίνακα που ακολουθεί, διαιρέστε το κελί της πρώτης γραμμής σε 5 κελιά οριζόντια.

4. Στον πίνακα που ακολουθεί αλλάξτε το χρώμα των αριθμών της δεύτερης στήλης σε μπλε και κάντε τη στοίχιση της πρώτης στήλης κεντρική.

5. Στον πίνακα που ακολουθεί, αλλάξτε το γραμματοσειρά των αριθμών της δεύτερης στήλης σε Tahoma, το μέγεθός τους σε 14. Στον πρώτο κελί της δεύτερης στήλης εφαρμόστε στοίχιση δεξιά.

6. Στον πίνακα που ακολουθεί, δώστε στην πρώτη στήλη πλάτος ακριβώς 5 εκατοστά

7. Στον πίνακα που ακολουθεί, δώστε στην πρώτη γραμμή ύψος, ακριβώς 2 εκατοστά και κατακόρυφη στοίχιση στο κέντρο.

8. Στον πίνακα που ακολουθεί διαγράψτε τη τρίτη στήλη και την πρώτη γραμμή

9. Στον πίνακα που ακολουθεί, εισάγετε μία κενή γραμμή ανάμεσα στις δύο που υπάρχουν και μία νέα στήλη πριν από τις τιμές.

10. Στον πίνακα που ακολουθεί αφαιρέστε όλα τα περιγράμματα.

11. Στον πίνακα που ακολουθεί βάλτε περίγραμμα παντού, διπλής γραμμής πλάτους ¾ στ και χρώματος δαμασκηνί.

12. Στον πίνακα που ακολουθεί, βάλτε σκίαση στην πρώτη και τελευταία γραμμή, γκρι 10%.

13. Στον πίνακα που ακολουθεί εφαρμόστε περίγραμμα εξωτερικό, διπλής γραμμής ½ στ. και χρώματος μπλε:

14. Στην αρχή του δεύτερου κελιού της πρώτης γραμμής του πίνακα που ακολουθεί, εισάγετε το σύμβολο του τηλεφώνου.

15. Ταξινομήστε τον πίνακα που ακολουθεί, σύμφωνα με τα ποσά της δεύτερης στήλης, σε φθίνουσα ταξινόμηση.

16. Ταξινομήστε τον πίνακα που ακολουθεί πρώτα κατά το επώνυμο της πρώτης στήλης και μετά κατά το όνομα της δεύτερης.

17. Στον πίνακα που ακολουθεί εφαρμόστε αυτόματη μορφοποίηση της επιλογής σας.

18. Στον πίνακα που ακολουθεί δώστε ίση κατανομή πλάτους στις στήλες και ίση κατανομή ύψους στις γραμμές:

19. Προσαρμόστε αυτόματα τον πίνακα που ακολουθεί, στα περιεχόμενα

20. Προσαρμόστε αυτόματα τον πίνακα που ακολουθεί, στο παράθυρο