2. Επαναληπτική Άσκηση Προσομοίωσης Εξετάσεων DEMO

Για να λάβετε τα έγγραφα που απαιτούνται για αυτή την άσκηση στο e-mail σας, αιτηθείτε την έκδοση κάρτας εξετάσεων UNICERT!
Θα λάβετε επίσης, υλικό για 6 ακόμα DEMO: εκφώνηση, τα απαραίτητα αρχεία, και τις οδηγίες για να κάνετε σωστά τις ασκήσεις.

1. Στην παράγραφο του τρέχοντος εγγράφου που ξεκινά με "Η Computerland έχει" διαγράψτε το κείμενο απολύτως.
2. Απαλείψτε την αλλαγή σελίδας στο τρέχον έγγραφο.
3. Χωρίς να τροποποιήσετε το όνομα του τρέχοντος εγγράφου, αποθηκεύστε το στην επιφάνεια εργασίας.
4. Ρυθμίστε σε 3 εκ. το περιθώριο σελίδας αριστερά στο τρέχον έγγραφο.
5. Εισάγετε το πεδίο δεδομένων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ μετά το κείμενο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: στο τρέχον κύριο έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας.
6. Αλλάξτε σε κεφαλαία όλα τα γράμματα της παραγράφου-τίτλου Κατηγορίες Προϊόντων του τρέχοντος εγγράφου.
7. Στον πίνακα του τρέχοντος εγγράφου, διαγράψτε τις δύο (2) πρώτες γραμμές του.
8. Στο τρέχον έγγραφο και στην αρχή της παραγράφου που ξεκινά με "Η Computerland έχει", αντιγράψτε το κείμενο απολύτως που βρίσκεται στην παράγραφο που ξεκινά με "Η Computerland είναι εταιρία"
9. Στην αρχή της λέξης "ελληνική" στην παράγραφο που βρίσκεται κάτω ακριβώς απ' τον αρχικό τίτλο "Εισαγωγή" του τρέχοντος εγγράφου, εισάγετε αλλαγή γραμμής.
10. Ελαχιστοποιήστε την κορδέλα στο τρέχον έγγραφο.
11. Ρυθμίστε το μέγεθος χαρτιού του τρέχοντος έγγραφου σε A5.
12. Εφαρμόστε προεπισκόπηση εκτύπωσης στο ανοικτό έγγραφο COMPUTERLAND και παραμείνατε σ' αυτήν.
13. Στην παράγραφο που βρίσκεται κάτω απ' τον αρχικό τίτλο του τρέχοντος εγγράφου, εφαρμόστε δεξιά εσοχή 2 εκ..
14. Εφαρμόστε σε ολόκληρο τον πίνακα του τρέχοντος εγγράφου περίγραμμα πλαίσιο χρώματος πράσινο (απ' τα βασικά χρώματα).
15. Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη λειτουργία της τρέχουσας εφαρμογής, αντικαταστήστε στο τρέχον έγγραφο το κείμενο διαθέτει με το κείμενο έχει.
16. Στην κενή παράγραφο που βρίσκεται πάνω απ' τον τίτλο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ του τρέχοντος εγγράφου, δημιουργήστε καμβά σχεδίασης και εισάγετε μέσα του Σχήμα τραπέζιο.
17. Στο τρέχον έγγραφο, ρυθμίστε το ποσοστό προβολής ζουμ σε 100%.
18. Στην κεφαλίδα του τρέχοντος εγγράφου, εισάγετε το κείμενο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.
19. Δώστε εντολή για εκτύπωση όλων των σελίδων του τρέχοντος εγγράφου στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.
20. Στην παράγραφο που βρίσκεται κάτω απ' τον αρχικό τίτλο του τρέχοντος εγγράφου, εφαρμόστε περίγραμμα πλαίσιο πλάτους 2 στ..
21. Εφαρμόστε στα κελιά της 3ης στήλης του πίνακα του τρέχοντος εγγράφου σκίαση με γέμισμα χρώματος ανοικτό πράσινο (απ' τα βασικά χρώματα).
22. Εκτελέστε ορθογραφικό έλεγχο σστο έγγραφο.
23. Αντιγράψτε στην κενή παράγραφο που βρίσκεται πάνω απ' τον τίτλο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ του τρέχοντος εγγράφου την εικόνα του ίδιου εγγράφου.
24. Στην αρχή της παραγράφου του τρέχοντος εγγράφου που ξεκινά με "Η Computerland έχει", εισάγετε το κείμενο Αναλυτικά.
25. Στο υποσέλιδο του τρέχοντος εγγράφου, εισάγετε αριθμό σελίδας τύπου Απλός αριθμός με στοίχιση στο κέντρο.
26. Χωρίς να κλείσετε την τρέχουσα εφαρμογή, κλείστε όλα τα ανοικτά έγγραφα.
27. Από τις πέντε (5) πρώτες παραγράφους που βρίσκονται κάτω ακριβώς απ' τον τίτλο COMPUTERLAND του τρέχοντος εγγράφου, αφαιρέστε την κουκκίδα.
28. Για τις ανάγκες της διαδικασίας συγχώνευσης αλληλογραφίας, ορίστε ως κύριο έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας τύπου Κατάλογος το τρέχον έγγραφο και, αν χρησιμοποιείτε τον οδηγό συγχώνευσης αλληλογραφίας, μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
29. Στο κείμενο απολύτως που βρίσκεται στην παράγραφο του τρέχοντος εγγράφου που ξεκινά με "Η Computerland είναι εταιρία", εφαρμόστε έντονη και πλάγια μορφή.
30. Στην κενή παράγραφο που βρίσκεται πάνω απ' τον τίτλο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ του τρέχοντος εγγράφου, εισάγετε πίνακα τεσσάρων (4) γραμμών και τριών (3) στηλών.