2. Μορφοποιήσεις Παραγράφων

Η παράγραφος είναι η βασική μονάδα ενός εγγράφου. Κάθε παράγραφος τελειώνει με το πάτημα του Enter. Μπορεί να έχει τη δική της στοίχιση, να έχει περιγράμματα και σκίαση, διαστήματα πριν και μετά από αυτή, κουκίδες και αρίθμηση, ή στηλοθέτες.

Μελετήστε τις σημειώσεις και εξασκηθείτε με την άσκηση ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, για την οποία θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες.

Εξασκηθείτε με τις υπόλοιπες ασκήσεις.

Καλή επιτυχία!