3. Πίνακες

Εισαγωγή και επεξεργασία πινάκων.

  • Δημιουργία πίνακα και διαχείριση περιεχομένων: καθορισμός γραμμών και στηλών, εισαγωγή και διόρθωση δεδομένων, επιλογή γραμμών και στηλών, εισαγωγή - διαγραφή γραμμών και στηλών, διαμόρφωση πλάτους - ύψους γραμμών και στηλών.
  • Μορφοποίηση πίνακα: περιγράμματα και σκιάσεις.