6. Άσκηση ΘΕΡΕΤΡΑ

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το έγγραφο ΘΕΡΕΤΡΑ
Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το έγγραφο ΘΕΡΕΤΡΑ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

1. Ανοίξτε το αρχείο Θέρετρα.doc
2. Ανοίξτε και την εκφώνηση της άσκησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΙΑΣΕΙΣ
3. Στον τίτλο «ΜΑΓΙΟΡΚΑ» εισάγετε περίγραμμα με σκιά, με τριπλή γραμμή χρώματος της επιλογής σας και πλάτους ¾ στ. Εισάγετε επίσης σκίαση με χρώμα της επιλογής σας.
4. Στον τίτλο του εγγράφου, έχει εισαχθεί περίγραμμα με σκιά, διπλής μπλε γραμμής, και σκίαση με χρώμα κίτρινο ανοιχτό. Αλλάξτε το πλάτος του περιγράμματος σε 1 και ½ στ.
5. Στον τίτλο «ΙΤΑΛΙΑ», εισάγετε περίγραμμα μόνο πάνω και κάτω, με διπλή γραμμή χρώματος μπλε και πάχους ¾ στ., και σκίαση με χρώμα τριανταφυλλί.
6. Στον τίτλο «ΣΙΚΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΔΗΝΙΑ», εισάγετε περίγραμμα μόνο αριστερά και δεξιά, με διπλή γραμμή ζικ ζακ σε χρώμα πράσινο και σκίαση της επιλογής σας.
7. Στον τίτλο ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ καθώς και στον τίτλο ΙΜΠΙΘΑ/ΦΟΡΜΕΝΤΕΡΑ, εισάγετε περιγράμματα και σκιάσεις της επιλογής σας.

ΣΤΗΛΟΘΕΤΕΣ
8. Χωρίς να κλείσετε το προηγούμενο έγγραφο, δημιουργείστε ένα νέο κενό έγγραφο του Word.
9. Εισάγετε τους παρακάτω στηλοθέτες, στην πρώτη σειρά του εγγράφου:
a. Αριστερό στηλοθέτη στα 4 εκατοστά
b. Κεντρικό στηλοθέτη στα 8 εκατοστά με οδηγό τον 2ο.
c. Δεξιό στηλοθέτη στα 12 εκατοστά με οδηγό τον 2ο.
10. Χρησιμοποιείστε τους στηλοθέτες και το Tab, για να δημιουργήσετε τις παρακάτω στήλες:

Διαιρετέος Διαιρέτης Υπόλοιπο
47 3 2
15 3 0
5 3 2
1 3 1

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ ΠΑΤΑΤΕ ΤΟ ΤΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΙΣΗ ΣΤΟΝ ΣΤΗΛΟΘΕΤΗ!

11. Κλείστε το έγγραφο χωρίς να αποθηκεύσετε αλλαγές. Έχετε τώρα μπροστά σας ανοιχτό, το έγγραφο ΘΕΡΕΤΡΑ.

12. Μεταφερθείτε στην πρώτη σελίδα του εγγράφου.
13. Στην ενότητα της Μαγιόρκα, στη σειρά που αρχίζει με το κείμενο «1ο θέρετρο», εισάγετε αριστερό στηλοθέτη στα 3 εκατοστά. Στοιχίστε το κείμενο με το όνομα του θερέτρου στον στηλοθέτη.
14. Επαναλάβατε για το δεύτερο και το τρίτο θέρετρο. Θα πρέπει τώρα να έχετε μορφοποιήσει το κείμενο όπως παρακάτω:
1ο Θέρετρο: Puerto de Soller,
2ο Θέρετρο: Porto Cristo και
3ο Θέρετρο: Palma
15. Επιλέξτε και τις τρεις σειρές.
16. Μετακινείστε τον στηλοθέτη στα 12 εκατοστά (Με σύρσιμο του ποντικιού στον χάρακα)
17. Τροποποιήστε τον στηλοθέτη αλλάζοντας τη στοίχισή του σε δεξιά στοίχιση.
18. Διαγράψτε τον στηλοθέτη.

ΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
19. Εμφανίστε τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες
20. Διαγράψτε τους χαρακτήρες tab που είχαν πατηθεί στις τρεις σειρές με τα θέρετρα της Μαγιόρκα.
21. Εξαφανίστε τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες
22. Στην παράγραφο όπου περιγράφεται η Μαγιόρκα, πριν από τη λέξη «Ανεξάρτητα», εισάγετε μία μη αυτόματη αλλαγή σειράς (Shift+Enter).
23. Στην παράγραφο όπου περιγράφεται η Σικελία και η Σαρδηνία, πριν από τη λέξη «Πλούσια», εισάγετε μία μη αυτόματη αλλαγή σειράς.
24. Εμφανίστε τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες
25. Διαγράψτε τις μη αυτόματες αλλαγές σειράς που είχατε εισάγει στις δύο παραγράφους.
26. Εξαφανίστε τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες
27. Στις κενές γραμμές που υπάρχουν πάνω από τους τίτλους των περιοχών, (όπου έχετε εισάγει περιγράμματα), εισάγετε μη αυτόματη αλλαγή σελίδας (Ctrl+Enter).
28. Εμφανίστε τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες
29. Διαγράψτε όλες τις μη αυτόματες αλλαγές σελίδας που εισάγατε για την προηγούμενη άσκηση.
30. Εξαφανίστε τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες
31. Σε όλες τις ενότητες, όπου υπάρχει η σειρά «Θέρετρα:», εισάγετε στην αρχή της σειράς μία αλλαγή παραγράφου (Enter).
32. Εμφανίστε τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες
33. Διαγράψτε όλες τις αλλαγές παραγράφου που εισάγατε για την προηγούμενη άσκηση.
34. Κλείστε το έγγραφο χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.