5. Εγκατάσταση Νέου Θέματος

Η πτώτη εμφάνιση του website μας θα είναι λίγο απογοητευτική, γιατί το θέμα που εγκαθίσταται αρχικά, δεν είναι εντυπωσιακό και γιατί δεν υπάρχει ακόμα περιεχόμενο.

Μπορούμε όμως να εγκαταστήσουμε ένα νέο θέμα και να αλλάξουμε εντελώς την εμφάνιση.